Food Safety & Quality Management Policy

Η πολιτική διαχείρισης  ασφάλειας & ποιότητας τροφίμων της επιχείρησης καθώς και οι στόχοι της για την  ποιότητα εργασιών της, την βιωσιμότητα εκφράζονται όπως παρακάτω:

 Η επιχείρηση έχει ως υποχρέωση της, να παράγει ασφαλή, νόμιμα και αυθεντικά προϊόντα στην καθορισμένη ποιότητα, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, την εναρμόνιση σε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.

Το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης είναι διαλογή, συσκευασία σε πλαστικά βαρέλια και αποθήκευση ελιών σε άλμη.

Τα προϊόντα παράγονται στις εγκαταστάσεις του ΕΛΑΙΑ ΜΑΝΟΛΑΚΟΥ, που βρίσκεται επί της οδού Κοπανάκι Μεσσηνίας.

Οι βασικές αρχές που συνθέτουν την ποιότητα των υπηρεσιών του συσκευαστηρίου,  είναι :

  • Υπάρχουν πλήρεις διαδικασίες προγραμματισμού ελέγχου και παρακολούθησης της ημερήσιας παραγωγής με στόχο την κάλυψη των ποιοτικών, χρονικών, ασφάλειας τροφίμων και κοστολογικών πλάνων.
  •  Όλες οι πρώτες ύλες γίνονται από εγκεκριμένους έπειτα από αξιολόγηση προμηθευτών.
  •  Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με την αλυσίδα τροφίμων.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω:

  • Αναπτύχθηκε  και εφαρμόζεται  Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας τροφίμων κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 & BRC Global Standard FOOD SAFETY ,  
  • Ανασκοπούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών μας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας τροφίμων.
  • Θέτουμε μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια τροφίμων, σε λειτουργικό επίπεδο καθώς και όσον αφορά τις υπηρεσίες μας. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων από τη Διοίκηση του οργανισμού, και λαμβάνουν υπόψη τις απειλές και ευκαιρίες που έχει προσδιορίσει η επιχείρηση.
  • Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού μας,
  • Επενδύουμε στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας,
  • Παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα

Το Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας τροφίμων παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. 

Η επιχείρηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της κουλτούρας, αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας Τροφίμων  και αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου, αλλά και χτίζοντας την ίδια φιλοσοφία στους προμηθευτές/συνεργάτες μας.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση ΕΛΑΙΑ ΜΑΝΟΛΑΚΟΥ  αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

  Διοίκηση